Diyetisyen İş İlanı

İlan vermek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Diyetisyen İş İlanı

Trakya Üniversitesi Hastanesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Edirne

https://www.ilan.gov.tr/detay-kamu-personel-alimi-ve-egitim-ilanlari-kamu-personel-alim-ve-sinavlari-trakya-universitesi-68-sozlesmeli-saglik-personeli-alacak-540002.html


Diyetisyen İş İlanı

 

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

 

Üniversitemiz Hastanesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin B fıkrası uyarınca sözleşmeli personel statüsünde çalıştırılmak üzere Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacak olup ücretleri özel bütçeden ödenecektir.

 

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANANILAN KOŞULLAR

 

  • 657 Sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
  • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
  • Nöbet usulü çalışmaya engel hali bulunmamak,
  • Başvuru yapılacak unvan için "Aranılan Nitelikler" bölümündeki şartları taşıyor olmak
  • Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde (belirlenen istisnalar hariç) sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.

 

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI ve İSTENİLEN BELGELER

 

Adayların bu ilanın gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde; 

  • Kimlik Belgesi fotokopisi,
  • Diploma veya çıkış belgelerinin fotokopisi,
  • Başvurulan unvan için istenmiş ise sertifika fotokopisi, çalışma veya tecrübeye ilişkin belge
  • ( Lisans mezunları için) 2018 KPSSP3 puanını gösteren belge, ( Ön lisans mezunları için) 2016 KPSSP93 puanını gösteren belge, (Ortaöğretim mezunları için)2016 KPSSP94 puanını gösteren belge
  • 1 adet fotoğraf ile birlikte Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. (Başvuru sırasında Beyan Formu doldurtulacağından posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.)

 

Not : Adaylar belirtilen unvanlardan yalnızca birine başvuru yapabilirler.

 

KPSS (B) grubu puan sıralamasından sonra ilan edilen adet kadar asıl ve iki katı yedek aday belirlenecek ve isimleri başvuru bitim tarihinden sonraki beş iş günü içerisinde www.trakya.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Asıl kazananlardan süresi içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyenlerin veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla alım yapılacaktır.