Diyetle Gluten Alımı İBH Riskiyle İlişkili Değil!

Okunma [3077]
Diyetle Gluten Alımı İBH Riskiyle İlişkili Değil!

Crohn hastalığı (CD) ve ülseratif kolit (UC) dahil olmak üzere inflamatuar bağırsak hastalıkları (IBD'ler), genetik olarak duyarlı bir konakçıda çevresel ve mikrobiyal uyaranlara karşı düzensiz bir bağışıklık tepkisinden kaynaklanan gastrointestinal sistemin kronik inflamatuar hastalıklarıdır. 200'den fazla duyarlılık lokusu tanımlanmış olmasına rağmen, bilinen genetik faktörler tarafından açıklanan IBD riskinin toplam varyansı %14'ten azdır ve hastalık gelişiminde çevresel faktörlerin önemini vurgulamaktadır.

 

Çalışmanın amacı ve yöntem : 

Günümüzde gluten içeren bir diyetin inflamatuar bağırsak hastalığının (IBD) gelişiminde rol oynadığı düşünülmektedir, ancak gluten alımının IBD riski sağlayıp sağlamadığı bilinmemektedir. Araştırmacıların amacı, glüten alımı ile Crohn hastalığı (CD) ve ülseratif kolit (ÜK) insidansı riski arasındaki ilişkiyi belirlemekti. 

Clinical Gastroenterology and Hepatology dergisinde yayınlanmış çalışmaya çölyak hastalığı olmayan ABD'li yetişkinler dahil edilmiş. Katılımcılarının; BMI, fiziksel aktivite, sigara içme durumu, nonsteroid antiinflamatuar ilaç kullanımı, oral kontraseptif kullanımı, menopozal hormon tedavisi, apendektomi, ailede IBD öyküsü ve Alternatif Sağlıklı Beslenme İndeksi de çalışmalara dahil edilmiş.   Yaklaşık 30 yıl boyunca her 4 yılda bir ileriye dönük olarak veri toplanmış. 

 

Sonuç ; 

Çalışmada 208.280 katılımcıyı dahil edilmiş ve 337 crohn vakası ve 447 ülseratif kolit vakasını belgelenmiş. 3 büyük yetişkin ABD prospektif kohortunda, uzun süreli glüten alımı ile müteakip IBD riski arasında bir ilişki bulunamamış. Bir ilişkinin olmaması, çeşitli maruz kalma zamanı ve IBD risk faktörleri tarafından tanımlanan alt gruplar arasında tutarlıydı.

 

Bir kolit hayvan modelinde, standart bir diyetle beslenen farelerle karşılaştırıldığında, glütenle beslenen farelerde bağırsak mukozal iltihabı, geçirgenlik ve bakteriyel translokasyon arttı.

 Buna karşılık, çölyak hastalığı olmayan sağlıklı katılımcılar arasında, yüksek miktarda glüten tüketimi, bağırsak biyopsi örneklerinde malabsorbsiyona veya akut inflamatuar yanıta neden olmadı. Bu nedenle, daha önce önerildiği gibi, düşük fermente olabilen oligosakkaritler, disakkaritler, monosakkaritler ve polioller veya glüten olmayan buğday proteinleri gibi glüten olmayan bileşenlerin, yaygın olarak glütene atfedilen gastrointestinal semptomları açıklayabilmesi mümkündür. 

 

Uzun süreli glüten alımı inflamatuar bağırsak hastalığı riskiyle ilişkili değil! 

Uzun süreli glüten alımı, ailesinde IBD öyküsü olan yüksek riskli katılımcılar arasında bile, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yetişkinlerde IBD geliştirme riskini artırmadı. Bulgularımız, glütenin IBD gelişimine katkıda bulunduğu teorisini desteklememektedir. Bu, tam tahıllar açısından zengin bir diyetin yerleşik sağlık yararları nedeniyle önemlidir.  Bu nedenle, çölyak hastalığı olmayan kişilerde IBD'yi önlemek amacıyla glütenden fakir diyet uygulanmamalıdır. 

 

 


Taglar: #ibs #bağırsak #glüten #glütensizdiyet

Haberi Yapan: Diyetisyen Dünyası Editörü

Tarih: 16.09.2022

Kaynak: Clinical Gastroenterology and Hepatology

Sıradaki haber yükleniyor...

Diğer Haberler