Diyetisyenler İçin Erken Emeklilik

Okunma [2046]
Diyetisyenler İçin Erken Emeklilik

 

Sayıları 350 bini bulan sağlık çalışanları geçen yıl çıkartılan kanunla yıpranma (fiili hizmet süresi zammı – FHSZ) hakkı elde etti. Yıpranma hakkı, 3 Ağustos 2018 tarihinden sonraki çalışmalara uygulanacak. Fiilen çalıştıkları her 360 güne 60 gün ilave edilecek. Yıpranma dolayısıyla erken emeklilik hakkından ise 3600 günlük süre dolduktan sonra yararlanabilecekler. Yasa çıktığı tarihte çalışmakta olan sağlıkçılar, erken emekliliğe, 2028 yılından itibaren hak kazanabilecekler.

 

 

Her yıl için 60 gün fiili hizmet süresi zammı

 

Sağlık çalışanlarının uzun yıllar beklediği fiili hizmet süresi zammına (FHSZ) ilişkin düzenleme geçen yıl yürürlüğe girdi. Sağlık Bakanlığı'nın Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile birlikte belirlediği listede yer alan sağlık meslek mensuplarına, insan sağlığı için koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici hizmetlerde çalışmaları şartıyla, bu kapsamda geçen sürelerinin her 360 günü için 60 gün fiili hizmet süresi zammı (FHSZ) verilecek.

FHSZ, iki türlü fayda sağlayacak. Elde ettikleri FHSZ'nin beş yıla kadar olan kısmı, toplam prim ödeme gün sayılarına ilave edilerek prim günleri artacak. Bu kapsamda 25 yıl çalışan kişinin normalde prim gün sayısı 9000 gün olmasına karşın, her yıl için 60 gün üzerinden, toplam 1500 gün daha eklenecek ve 10 bin 500 gün üzerinden emekli aylığı hesaplanacak.

İkinci fayda ise emeklilik yaşında olacak. FHSZ'nin yarısı, emeklilik yaş haddinden indirilecek. Örneğin, toplam 1500 gün fiili hizmet süresi zammı elde eden kişinin emeklilik yaşı 750 gün öne çekilecek.

 

 

Yaş haddinden indirim için 3600 gün çalışmış olmak gerekiyor

 

Yaş haddinden indirim yapılabilmesi için, yasa kapsamındaki işlerde 3600 gün çalışmak gerekecek. 3600 gün hesabında, sağlık meslek mensuplarının 3 Ağustos 2018 tarihinden sonraki insan sağlığıyla ilgili işlerde geçen süreleri dikkate alınacak. 3600 günü tamamlamayanlar sadece prim günlerine yapılacak ilavelerden yararlanabilecek, erken emekli olamayacaklar.

Başka bir ifadeyle, sağlık çalışanlarına getirilen yıpranma hakkı sayesinde fiilen erken emeklilik 3 Ağustos 2028 tarihinden önce söz konusu olmayacak. Erken emeklilik beklentisinde olan sağlık çalışanları, insan sağlığı için koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici hizmetlerde en az on yıl çalışmak zorundalar.

 

 

Ayda 26 gün bildirilecek 

 

Fiili hizmet süresi zammında hafta sonu tatilleri, yıllık izinler dikkate alınmıyor. Dolayısıyla ayda 30 gün çalışmış olan kişi için FHSZ kapsamında 26 gün bildirim yapılacak. Kalan 4 gün normal çalışma kabul edilecek. FHSZ kapsamında toplam prim ödeme gün sayısına ilave edilecek gün sayısı, fiilen çalışılan günler toplanarak bulunacak. Bir yılda bildirimi yapılabilecek fiili hizmet süresi zammı kapsamındaki çalışma, izin kullanmamış kişiler için 312 günü aşamayacak.

Ancak, yaş haddi indiriminden yararlanabilmek için gerekli olan 3600 günün tespitinde ay içerisinde geçen tüm çalışma süreleri (26-4 gün) dikkate alınacak.

 

 

1 yıl erken emekli olmak için kaç yıl çalışmak gerekli?

 

beden-14.jpg

 

Fiili hizmet süresi zammı kapsamındaki her 360 güne karşılık elde edilen 60 günün yarısı kadar süre, yaş haddinden indirilecek. Hiç izin kullanmayan bir kişi, mesleğini sürdürmeye devam ettiği her yıla karşılık 26 gün erken emekli olma hakkı elde edecek. Yıllık izin süreleri de düşüldüğünde yaklaşık 15 yıl çalışmaya karşılık 1 yıl, 30 yıl çalışmaya karşılık 2 yıl, 37.5 yıl çalışmaya karşılık da 2.5 yıl erken emekli olunabilecek.

 

 

Üniversitelerde görevli meslek mensupları 

 

FHSZ'den yararlanabilecek sağlık meslek mensuplarının unvanları, Sağlık Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlendi. Söz konusu unvanlar aşağıda sıralanmış bulunuyor. Sağlık meslek mensubu sayılmakla birlikte halen Yükseköğretim Kanunu uyarınca görev yapanlar ise insan sağlığı için koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici hizmetlerde fiilen çalışmaları şartıyla yıpranma hakkından yararlanabilecekler.

 

 

 

Yıpranma hakkından yararlanabilecek sağlık meslek mensupları

 

beden-15.jpg

 

Fiili hizmet süresi zammından yararlanabilecek sağlık meslek mensuplarının unvanları şöyle:

 • Tabip
 • Diş tabibi
 • Eczacı
 • Ebeler
 • Hastabakıcı hemşireler
 • Hemşire
 • Sağlık memuru (Toplum sağlığı teknisyeni)
 • Klinik psikolog
 • Psikolog (Tıbbi uygulama yetkisi olan sertifikalı)
 • Fizyoterapist
 • Odyolog
 • Diyetisyen
 • Dil ve konuşma terapisti
 • Podolog
 • Sağlık fizikçisi
 • Anestezi teknisyeni ve teknikeri
 • Tıbbi laboratuar ve patoloji teknikeri
 • Tıbbi laboratuar teknisyeni
 • Tıbbi görüntüleme teknisyeni ve teknikeri
 • Ağız ve diş sağlığı teknikeri
 • Diş protez teknikeri, teknisyeni
 • Tıbbi protez ve ortez teknisyeni, teknikeri
 • Ameliyathane teknikeri
 • Odyometri teknikeri
 • Diyaliz teknikeri
 • Fizyoterapi teknikeri
 • Perfüzyonist
 • Radyoterapi teknikeri
 • Eczane teknikeri
 • İş ve uğraşı terapisti ve teknikeri
 • Elektronörofizyoloji teknikeri
 • Mamografi teknikeri
 • Acil tıp teknikeri ve teknisyeni
 • Hemşire yardımcısı
 • Ebe yardımcısı
 • Sağlık bakım teknisyeni

Taglar: #emeklilik #diyetisyen #sağlıkçalışanları #erkenemeklilik #emekli #dinlenme #üniversite #öğretimgörevlisi #araştırmagörevlisi

Haberi Yapan: Diyetisyen Dünyası Editörü

Tarih: 05.09.2019

Kaynak: Haber Türk

Sıradaki haber yükleniyor...

Diğer Haberler